Chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần 10 năm 2016: Lịch sử lặp lại

Chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần 10 năm 2016: Lịch sử lặp lại

11 năm trước, các cô gái Ngân hàng Công thương đã bước lên ngôi địch lần đầu tiên tại NTĐ tỉnh Long An. 11 năm sau, tại giải đấu bước sáng tuổi thứ 10, các cô gái Ngân hàng Công thương lại có quyền mơ về chiếc cúp vô địch khi họ đã quyết tâm để bước đến trận chung kết gặp các cô gái Giang Tô Trung Quốc.